Za žene u nauci Srbija

L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" je jedinstveni, svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu.


SA PONOSOM PREDSTAVLJAMO DOBITNICE NACIONALNIH STIPENDIJA ZA ŽENE U NAUCI ZA 2018. GODINU

Milica Sentić, Mirjana Ljubojević i Mirjana Ćuk, dobitnice su nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ za 2018. godinu. Njihov izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima hemije životne sredine, hortikulture i botanike, nagrađen je stipendijama u vrednosti od po pet hiljada evra na ceremoniji održanoj u zgradi Vlade Republike Srbije.

Stipendije, koje se ove godine u našoj zemlji dodeljuju po osmi put, u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za Unesko, i Loreala Balkan, namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

Milica Sentić, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu,  stipendijom je nagrađena za projekat „Inovativni pristup za degradaciju toksina cijanobakterija, akutnog ekotoksikološkog problema u vodenim ekosistemima u svetu i u republici Srbiji“. Njen dosadašnji naučni rad obuhvata oblasti elektrohemije, bioanalitičke hemije, naprednih materijala i hemije životne sredine.

Mirjana Ljubojević, doktor biotehničkih nauka, je docent za užu naučnu oblast Hortikultura i pejzažna arhitektura na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, i nagrađena je za projekat „Oplemenjivanje voćaka na otpornost prema patogenima u funkciji održivog i socio ekonomskog razvoja“.  Naučno istraživački rad  obuhvata oplemenjivanje hortikulturnog bilja od značaja za unapređenje nauke i struke, a usmeren je i na popularizaciju urbanog baštovanstva i voćarstva.

Mirjana Ćuk je asistent na katedri za botaniku, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je ujedno i na doktorskim studijama. Nagrađena je za projekat „Status i vremenska dinamika flore i vegetacije Deliblatske peščare“, a njen naučno istraživački rad je usmeren na diverzitet flore i vegetacije, kao i na faktore njihovog ugrožavanja i metode aktivne zaštite.

Čestitamo stipendistkinjama i pozivamo mlade naučnice da se prijave za program stipendija za 2019. godinu!

OTVOREN JE NOVI CIKLUS PRIJAVA ZA NACIONALNE STIPENDIJE "ZA ŽENE U NAUCI" ZA 2019. GODINU!

U sklopu novog ciklusa ovog programa u našoj zemlji ponovo će biti dodeljene tri stipendije, svaka u iznosu od 5 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs je otvoren od 31. marta 2019. godine. Sve informacije o proceduri prijave i uslovima učešća na konkursu, uključujući i prijavni formular, možete pronaći ovde.

Program Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i kompanije L’Oréal Balkan. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra, kao vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno-istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Vođen ubeđenjem da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene, globalni L'Oréal-UNESCO program "Za žene u nauci"" predstavlja referentnu tačku za međunarodno naučno dostignuće i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.

Prijavite se

Politika privatnosti Uslovi korišćenja